!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelse & stadgar

 

Styrelsens målsättning är att

  • uppnå tillfredsställande förvaltning av fastigheterna. Det innebär en bra boendeekonomi, standard och trivsel för samtliga medlemmar och hyresgäster och att
  • alla föreningens medlemmar alltid ska hållas informerade om aktiviteter inom föreningen.

Styrelsen strävar efter att uppnå sin målsättning på ett kostnadseffektivt sätt. Därför tas all den kompetens tillvara som finns inom föreningen. Känner du att du har särskilda erfarenheter, kompetenser eller kontakter som kan gagna styrelsens och föreningens arbete får du gärna ta kontakt med styrelsen.

  

Styrelse 2018-2019

 

Ordförande   Björn-Gösta Sporrong, CMv 4
08-655 05 35 vard kl 9 - 11, info@froet2.se
     
Kassör
  Kim Möller, CMv 14
     
Sekreterare   Carita Källman, CMv 6
     
Ledamot   Margareta Mizgalewicz, CMv 6
     
Ledamot   Joar Orefjärd, CMv 2
     
Ledamot   Karin Hemlin, CMv 6
     
Suppleant   Ylva Persson, CMv 2
     
Suppleant   Gabriele Bergnor, CMv 12
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Styrelsen är vald av medlemmarna i samband med föreningsstämma. Ett mål är att styrelsen ska bestå av en ledamot/suppleant från vart och ett av de sex husen inom föreningen. Styrelseledamöterna väljs för en tvåårsperiod. Halva styrelsen väljs vid stämman för att upprätthålla kontinuitet.

Styrelsens, revisorernas och vicevärdens arvoden beslutas av föreningsstämman.

Föreningens stadgar samt ett flertal lagar reglerar de skyldigheter och rättigheter vi har som bostadsrättsinnehavare, hyresvärd och fastighetsägare.

Stadgarna finns att ladda hem här nedan. Bostadsrättslagen finns att läsa på riksdagens hemsida, bostadsrättslagen.

Dokument

Brf Fröet2 Stadgar antagna 20180426.pdf 2018-07-09