!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Valberedning

 

Valberedningen, som består av personer boende i bostadsrättsföreningen Fröet2, utses av årsstämman. Deras uppdrag är att se till att föreningen har en komplett och kompetent styrelse.

Valberedningen arbetar helt och hållet på uppdrag av föreningens medlemmar. Styrelsen intervjuas av valberedningen under året för att de ska få en bild av styrelsearbetet och vilken kompetens som behövs.

En naturlig del i valberedningens arbete är att under året möta medlemmarna, t.ex. i samband med husmöten.

Valberedningen sammanställer och lämnar inför årsmötet förslag på ledamöter till bostadsrättsföreningens styrelse. Eventuellt kan detta ske även vid andra tidpunkter under året om någon invald ledamot väljer att avgå under pågående period. De nominerade kandidaterna ska presenteras med namn och kompetens i samband med årsmötet.

 

Sammankallande   Anne Marie Lips, CMv 4
    0733-89 81 82
    Christina Gustavsson, CMv 14
    85 57 06
    Maria Heikkilä, CMv 2
      
     

 

Dokument

valberedningsarbete.pdf 2010-09-12