!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ombyggnad & renovering

 

hantverkareEnligt bostadsrättslagen får en bostadsrättsinnehavare inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan tillstånd av styrelsen. Bostadsrätts­inne­havaren är också skyldig att hålla lägenheten i gott skick. Med "gott skick" avses att man ska sköta underhåll och reparation samt åtgärda skador som uppkommer i lägenheten genom förslitning, eget eller annans vållande samt genom olyckshändelse.

 

Störningsfria tider

Störande renoveringsarbeten, i synnerhet borrning och bilning, är endast tillåtet

  • kl. 07.00 - 20.00 på vardagar
  • kl. 10.00 - 18.00 "vanliga" lördagar

Söndagar och helgdagar (röda dagar) och helgdagsaftnar såsom påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton ska vara störningsfria.

Meddela gärna dina grannar med en lapp på anslagstavlan om du planerar ett omfattande och ljudligt arbete. För övrigt ber vi dig visa hänsyn till dina grannar genom att, särskilt sena kvällar, nätter och tidiga mornar, sänka ljudnivån i trapphusen, på musikanläggningar etc. Med sunt förnuft och god kommunikation uppnår vi god trivsel!

 

Vem har ansvaret?

Vilket underhåll bostadsrättsinnehavare ansvarar för framgår av dokumentet "Ansvarsfördelning inom BRF Fröet 2" som finns för nedladdning här nedan.

 

Tänk på följande:

  • Rörarbeten ska utföras eller besiktigas av auktoriserad firma, med samtliga för arbetet erforderliga behörigheter.

  • Badrumsrenovering ska utföras och dokumenteras av behörig firma. Detta är ett försäk­rings­krav.

  • El-arbeten ska utföras eller besiktigas av auktoriserad firma, med samtliga för arbetet erforderliga behörigheter.

  • Elektriska spisfläktar får inte kopplas till befintlig frånluftsventilation! Endast kolfilter­fläkt får monteras in i köket. Stäng inte till köksventilen om du installerar en kolfilter­fläkt.

  • Bostadsrättsinnehavare är ansvarig för ytskicket i lägenheten. Glöm därför inte att teckna ett bostadsrättstillägg hos ditt försäkringsbolag.

Vid större reparationer/ombyggnader måste bostadsrättsinnehavaren, i god tid före byggstart, anhålla om skriftligt godkännande hos styrelsen. Sådant god­kännande krävs om ombyggnaden medför ingrepp i föreningens gemensamma egendom (VA-stammar, el-installationer, rökkanaler, fasaden, flytta väggar, flytta element eller liknande). Däremot kan bostadsrättsinnehavaren utan särskilt tillstånd måla, tapetsera, kakla väggar, slipa golv, sätta in persienner och byta ut vitvaror eller köksskåp. Kontakta styrelsen om du är osäker var gränserna går.

Utgångspunkten är att varken föreningen eller andra medlemmar ska drabbas av ekonomisk skada eller lidande till följd av enskild medlems handlande, varken nu eller i framtiden. Det vanligaste exemplet på sådan skada är när en enskild medlem utför/låter utföra arbeten som inte görs fackmannamässigt och utan försäkringsskydd. I dessa fall kan medlemmen ställas ekonomiskt ansvarig. Eftersom problemen många gånger uppkommer flera år senare (då med­lemmen kanske till och med flyttat) blir det i slutändan ofta föreningen = övriga medlemmar som ställs ekonomiskt ansvariga.

 

Dokument

Bygganmälan_BRF Fröet 2.pdf 2017-12-10
Bygganmälan_BRF Fröet 2_Formulär.docx 2018-03-17
Regler för ändring i lgh_BRF Fröet 2.pdf 2017-12-10
Ansvarsfördelning inom BRF Fröet 2. Rev.1.pdf 2013-01-27

Undersidor

Uppdaterad 2018-05-27