!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Bygganmälan

 

Vid större reparationer/ombyggnader måste du som bostadsrättsinnehavaren, i god tid före byggstart, anhålla om skriftligt godkännande hos styrelsen. God­kännande krävs om ombyggnaden medför ingrepp i föreningens gemensamma egendom (VA-stammar, ventilation, el-installationer, rökkanaler, fasaden, flytta väggar, flytta element eller liknande). Däremot kan du utan särskilt tillstånd måla, tapetsera, kakla väggar, slipa golv, sätta in persienner och byta ut vitvaror eller köksskåp. Kontakta styrelsen om du är osäker var gränserna går.

Utgångspunkten är att varken föreningen eller andra medlemmar ska drabbas av ekonomisk skada eller lidande till följd av enskild medlems handlande, varken nu eller i framtiden. Det vanligaste exemplet på sådan skada är när en enskild medlem utför/låter utföra arbeten som inte görs fackmannamässigt och utan försäkringsskydd. I dessa fall kan medlemmen ställas ekonomiskt ansvarig. Eftersom problemen många gånger uppkommer flera år senare (då med­lemmen kanske till och med flyttat) blir det i slutändan ofta föreningen = övriga medlemmar som ställs ekonomiskt ansvariga.

Dokument

Bygganmälan för BRF Fröet2.pdf 2018-03-17
Bygganmälan_BRF Fröet 2_Formulär.docx 2018-03-17
Regler för ändring i lgh_BRF Fröet 2.pdf 2017-12-10

Uppdaterad 2018-03-17