!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Balkong - målning och inglasning

 

Balkongfasad - målning

Föreningen ansvarar för ommålning av träfasaderna på boendes balkonger. Detta genomförs vid renoveringar enligt underhållsplanen. Medlem kan själv ombesörja ommålning under förutsättning att korrekt färg/kulör används; oljetäcklasyr, stockholmsvit 0502Y. Vid egen ommålning står den boende själv för kostnaden.

Balkonginglasning

Bygganmälan ska alltid lämnas in till styrelsen innan inglasning påbörjas. I bygglovet från Solna stad (beslutsnummer BNdel/2016:34), som gäller Fröets 2:s samtliga fastigheter finns följande villkor.

  • För att upprätthålla en enhetlig fasad på samtliga hus, får endast inglasning ske med oprofilerat glas (glas utan metallprofil).
  • Ouppvärmda inglasade balkonger ska vara utförda i brandteknisk klass E30 i sid- och höjdled.
  • Balkongen ska ha ventilationsöppningar mot det fria.
  • Uppvärmda inglasade balkonger ska vara utförda i klass EI60 mot grannlägenhet/-balkong.

Efter balkonginglasningen ska arbetet kontrolleras enligt den obligatoriska kontrollplanen, plan- och bygglagen. För detta har föreningen anlitad en certifierad kontrollansvarig (KA-PBL), Henrik Bergström. Henrik nås på mobil 0702-11 44 66.

För att man formellt ska få ta inglasningen i bruk ska Solna stads miljöbyggnadsförvaltning utföra ett slutbesked. Som underlag för detta ligger den kontrollansvariges intyg att bygglovet och villkoren i startbeskedet har följts. Det innebär att Henrik kommer att göra ett platsbesök och kontrollera inglasningen inför att han tar slutlig kontakt med kommunen. 

Kostnaden för kontroll är mot rörligt konsultarvode och Henrik debiterar 750 kr/timme, exkl. moms. Fakturan kommer till föreningen som vidarefakturerar berörda medlemmar.

Dokument

Bygglov_BND 2015-418, BNdel_2016-34_medlemar.pdf 2016-04-21
Brandkrav och anvisningar_WSP.pdf 2016-04-21
Startbesked från Solna Stad, BND 2015_418.pdf 2016-04-21

Uppdaterad 2017-03-29