!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Lägenhetsnummer

 

Det finns tre nummer knutna till varje lägenhet:

  • Lägenhetsnumret som finns angivet på en bricka på dörren. Det numret återfinns bland annat på tvättstugans bokningskolv.
  • Kontraktsnumret som finns angivet på kontraktet/avtalet med Brf Fröet 2. Numret finns även på hyresavin.
  • Lägenhetsregisternumret som finns angivet på namntavlan i entréen. Enligt ett riksdagsbeslut har Lantmäteriet upprättat ett lägenhetsregister för att förenkla insamlingen av uppgifter för forskning och samhällsplanering, t.ex. folk- och bostadsräkning. Sedan 2010 är folkbokföringsregistret hos Skattemyndigheten ändrat så att man är folkbokförd på sin lägenhet i stället för den fastighet man bor i.