!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

P-plats och cykel

 

Inom området råder hastighetsbegränsning 30 km/tim. Biltrafik mellan husen är endast tillåtet vid tunga transporter, t.ex. vid flytt samt för färdtjänst och utrycknings­fordon. Genomfart mellan Carl Malmstens väg till Pipers väg, och vice versa, är inte tillåten.

 

Parkeringsplatser

Föreningen har en intern kö till parkeringsplatserna. Säljer du din lägenhet så tillfaller din plats föreningen. Den nyinflyttade kan således inte automatiskt överta din plats. Parkerings­platserna administreras av Fastighetsägarna i Stockholm AB.

 

Gästparkering

Gästparkering, som endast får användas av externa gästers korttidsparkering, finns belägen till höger efter infarten till Carl Malmstens väg. Estate Parkering AB utför parkeringsövervakning och utfärdar p-böter om parkering sker mot gällande regler.

Parkering i zon A: Kräver alltid särskilt parkeringstillstånd som, tillsammans med korrekt inställd p-skiva, placeras väl synlig i bilens framruta och därmed berättigar till gratis parkering i 4 timmar under helgfri vardag kl. 08-22. Övrig tid ingen tidsbegränsning.

Parkering i zon B: Kräver inget tillstånd. Kostar 10 kr/timme under helgfri vardag kl. 08-18. Övrig tid är avgiften 5 kr/timme. Avgiften betalas via Estate Parkering AB:s mobilapp. 

På övriga områden gäller zonparkering och således parkeringsförbud.

 

Cykelrum

I cykelrum ska företrädesvis cyklar, barnvagnar och pulkor förvaras. Tyvärr har det förekommit cykelstölder i förråden, så se till att du har ordentliga lås och att dörrarna går i lås när du lämnar lokalen. 

Mopeder och andra motorfordon får av brandrisk inte finnas i cykelrummen.