!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Förråd

 

I källare eller vind

Varje lägenhet har ett tillhörande källar- eller vindsförråd. Förrådet ska vara märkt med namn och/eller lägenhetsnummer. Om märkning saknas, kontakta vicevärden.

Föremål som är brandfarliga, explosiva eller på annat sätt medför en säkerhetsrisk får inte förvaras i förråden.

Föremål som placerats i de gemensamma förrådsutrymmena betraktas som avfall och kan komma att slängas utan förvarning.