!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Sopor

 

Hushållssopor

I soprummen får endast hushållssopor i väl tillslutna påsar slängas. Returpapper, kartonger, glas, metall och grovsopor ska återvinnas i Solna stads återvinningsstationer. En sådan station är placerad vid föreningens infart.

 

Grovsopor

Grovsopor läggs i sopkärlen som finns i grovsopshagen utanför CMv 6. Större föremål, som inte ryms i sopkärlen, lämnas till någon av Solna stads återvinningsstationer.

Tömning av grovsopor sker varje måndag av SITA. Grovsophanteringen medför betydande kostnader för föreningen. Vi behöver därför vara disciplinerade i vår sophantering och samtidigt agera avvisande mot utomståendes försök att nyttja anläggningen. Vitvaror, kakel, klinkers, TV-apparater och annan elektronik samt miljöfarligt avfall får under inga omständigheter läggas i grovsopshagen! SITA fakturerar föreningen extraavgifter för att ta hand om sådant avfall. Läs nedan vad som gäller för olika avfall.

 

Vitvaror (kylskåp, frysar, disk- och tvättmaskiner)

Om leverantören av nyanskaffade vitvaror inte står för bortforsling av gamla vitvaror kan du antingen själv beställa hämtning direkt av SITA (tel. 08-519 333 50) och betalar ur egen ficka eller frakta bort dem själv. Närmaste återvinningscentral är Kvarnkullens återvinningscentral, som anlitas av Solna Stad. Där kan du lämna vitvaror och andra grovsopor kostnadsfritt. Adress: Gamla Enköpingsvägen 129 i Ursvik.

 

Elektronikskrot (TV, video, dator, lysrör etc.)

Elektronikskrot slängs i avsedd behållare i förrådet på bottenvåningen CMv 8.

 

Miljöfarligt avfall

Miljöfarligt avfall som t.ex. målarfärg och rengöringsmedel, kemikalier och bilbatterier lämnas på miljöstationen vid OK/Q8 i Bergshamra under stationens öppettider.