!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Andrahandsuthyrning

 

Enligt 10§ bostadsrättslagen och 10§ i bostadsrättsföreningens stadgar får en bostadsrättsinnehavare inte upplåta sin lägenhet i andra hand till någon annan utan att styrelsen först ger sitt samtycke. Ansökan ska göras skriftligt till styrelsen i god tid innan uthyrningen.

Enligt 18§ p 2 samma lag och 12§ p2 i stadgarna är nyttjanderätten till lägenheten förverkad och föreningen kan säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning om uthyrning har skett i andra hand utan att styrelsen informerats.

För hyresgäster gäller samma regler enligt jordabalkens 12 kapitel §39 och 42 p3.

Motsvarande regler gäller för andrahandsuthyrning av hyrd p-plats. Rätten att nyttja p-platsen kan upphöra omedelbart om andrahandsuthyrning sker utan styrelsens tillstånd.