!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Föreningsstämma

 

Föreningsstämma

Föreningsstämma hålls vanligtvis under april månad varje år. Underlag till stämman sänds till medlemmarna senast två veckor före mötet.

Vissa beslut, som ändring av stadgar, kräver två på varandra följande stämmor.