!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Föreningen

 

Bostadsrättsföreningen Fröet 2 i Solna, org.nr. 716402-8693.

Föreningen är medlemmar i Fastighetsägarna Stockholm AB, vilka även agerar som vår ekonomiska förvaltare.

Föreningen har 264 medlemmar (december 2016).

 

Historik

Föreningen registrerades hos Pantent- och registreringsverket (PRV) den 30 januari 1987. Ett försök att ombilda hyresrätterna till bostadsrätter skedde 1992, men med mindre lyckat resultat.

Under 2000 kom diskussionerna igång igen och i slutet av 2000 röstades en styrelse fram till den dåvarande föreningen Fröet 2. Initialt bestod föreningen av husen Carl Malmstens väg 8-12. Under 2001 anslöt Carl Malmstens väg 14 (Fröet 3) till föreningen.

Under 2003 visade fastighetsägaren AP Fastigheter ett förnyat intresse att sälja samtliga höghusfastigheter i området och i samband med detta anslöt även Carl Malmstens väg 2-6 (Fröet 7) till föreningen.

En ny styrelse röstades fram och denna gång bestod ledamöterna av representanter från varje hus i föreningen. Samtidigt inrättades "husvärdar", som fungerar som medlemmarnas kontaktpersoner gentemot styrelsen.

 

 

Dokument

Årsredovisning 2015.pdf 2016-10-15
Ekonomisk_plan.pdf 2010-09-12