!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Fastigheterna

 

Fastigheterna Carl Malmstens väg 2-14 är uppförda 1984-1985 och består av 187 lägenheter och lokaler på 650 m². Föreningen upplåter 176 lägenheter med bostadsrätt och 11 lägenheter med hyresrätt.

I föreningen finns en restaurang i Carl Malmstens väg 6 och en förskola (Montessori) i Carl Malmstens väg 10. Föreningen har även tillgång till en samlingslokal i Carl Malmstens väg 12 och en hobbylokal samt en gästlägenhet i Carl Malmstens väg 8.

Inom föreningen finns tre tvättstugor (Carl Malmstens väg 2, 8 och 14). I 8:ans tvättstuga finns också en maskin för grovtvätt.

Till föreningen tillhör även tomtyta på cirka 19.000 m², vilket inkluderar Carl Malmstens väg med tillhörande parkeringsplatser.

Energideklaration

Föreningens fastigheter energideklarerades i januari 2019 enligt de nya reglerna för byggnaders energiprestanda. Med s.k. primärenergital mellan 88-92 kWh/m3 uppnådde samtliga sju fastigheter energiklass D. Energideklarationen är giltig t.o.m. 2029-02-12.

Som illustration visas den grafiska sammanfattningen av energideklarationen för fastigheten CMv 14 nedan.

 

Dokument

E-deklaration_CMv14.pdf 2019-02-20