!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Personuppgiftshantering i Brf Fröet 2

Brf Fröet 2 hanterar uppgifter som är nödvändiga för verksamheten eller som lämnats med samtycke. De uppgifter som lämnats med samtycke används bara till det ändamålet som samtycke givits för.

De personer som föreningen har personuppgifter om är medlemmar, hyresgäster och andrahandshyresgäster. Uppgifterna behandlas till exempel för att veta vilka som får rösta på föreningens stämmor, vem som är skyldig att betala avgift eller hyra och vilka som ansvarar för lägenheterna i föreningen. Uppgifterna behandlas alltså för att kunna fullgöra avtalen som finns mellan medlemmen/hyresgästen och föreningen.

De personuppgifter som föreningen hanterar är bland annat

  • Namn
  • Adress
  • Personnummer
  • Lägenhetsnummer
  • Kontaktuppgifter
  • Vilka lån som finns med bostadsrätten som pant
  • Uppgifter som lämnats vid hyra av gästlägenheten

och andra uppgifter som är av relevans för verksamheten eller lämnats med skriftligt samtycke. När någon avflyttar från föreningen sållas de uppgifter som föreningen har om personen. Dock måste vissa uppgifter sparas en tid för att uppfylla lagar om bland annat redovisning.

Den som är ansvarig för personuppgifter i föreningen är ordföranden. Har du frågor om vilka uppgifter föreningen har om dig, hur uppgifterna hanteras eller någon annan fundering så kan du mejla frågorna till info@froet2.